Katalog Data

Terokailah segala data terbuka kami di sini. Katalog ini akan terus diperkasakan dengan data berkualiti tinggi daripada bahagian-bahagian perangkaan di DOSM.

Keluaran Dalam Negeri Kasar: GDP mengikut Negeri

jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2023 Data Terbuka Sektor Awam