Penerbitan

Sebagai agensi statistik negara (NSO) rasmi Malaysia, peranan DOSM jauh lebih besar daripada hanya menerbitkan set data seperti yang terdapat di Katalog Data. Setiap tahun, kami lancarkan lebih daripada seribu penerbitan yang menerangkan dan menganalisa set data kami, untuk membantu orang ramai memahami dan mentafsir data tersebut. Lama ini mengkatalogkan segala penerbitan tersebut bersama nota teknikal dalam antaramuka yang senang untuk anda terokai!

Cari penerbitan spesifik?

Penerbitan

1 daripada 57
jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2024 Data Terbuka Sektor Awam