DOSM: Papan Pemuka

Terokailah analitik berpacukan data bagi segala kerja hakiki DOSM, yang dijana berasaskan data yang mereka sediakan secara terbuka di portal ini.

Semua papan pemuka

BIPD

Kawasanku

Data Banci 2020 di peringkat negara, negeri, daerah pentadbiran, parlimen, dan DUN.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPPD

Populasi Penduduk Malaysia

Populasi Malaysia sejak 1980, termasuk perangkaan penting mengenai kelahiran dan kematian.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPPD

Jangka Hayat

Ini papan pemuka merangkumi trend jangka hayat sejak tahun 1957, dengan pecahan mengikut negeri dan kumpulan demografi.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPTMS

Kesejahteraan Rakyat

Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia diterbitkan secara tahunan untuk mengukur tahap kesejahteraan rakyat Malaysia daripada perspektif ekonomi dan sosial.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPHPP

Pendapatan & Perbelanjaan Isi Rumah

Pendapat dan perbelanjaan isi rumah di peringkat negeri dan daerah, dengan data terkini daripada survei 2022.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPAN

Keluaran dalam Negeri Kasar (KDNK)

Pertumbuhan ekonomi suku tahunan, merangkumi GDP pada harga malar dan semasa mengikut kategori perbelanjaan dan aktiviti ekonomi.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPIP

Kedudukan Pelaburan Antarabangsa

Penyata kewangan aset dan liability kewangan luar Malaysia; IIP menunjukkan stok manakala BOP menunjukkan aliran.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPIP

Imbangan Pembayaran

Penyata suku tahunan transaksi Malaysia dengan negara lain; BOP menunjukkan aliran manakala IIP menunjukkan stok.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPPA

Statistik Perdagangan Luaran

Statistik dan indeks perdagangan luar bulanan, merangkumi eksport, import, imbangan dagangan, dan terma perdagangan.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPHPP

Harga Pengguna

Inflasi IHP bulanan di peringkat negara dan negeri, merangkumi IHP keseluruhan, IHP teras, dan IHP mengikut kategory.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPHPP

Harga Pengeluar

Inflasi IHPR bulanan, merangkumi harga pengeluar bagi semua sektor ekonomi utama kecuali perkhidmatan dan pembinaan.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPHPP

Harga Pengeluar Perkhidmatan

Harga pengeluar suku tahunan di sektor perkhidmatan, melengkapkan IHPR yang tidak merangkumi sektor perkhidmatan.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

MBLS

Pasaran Buruh

Laporan Survei Tenaga Buruh (STB) bulanan, merangkumi pengangguran, penyertaan tenaga buruh, dan kategori pekerjaan.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

MBLS

Gaji Sektor Formal

Gaji suku tahunan sektor formal di peringkat negara dan negeri, berdasarkan data pentadbiran daripada KWSP dan PERKESO

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

MBLS

Produktiviti Buruh

Produktiviti buruh suku tahunan bagi semua sektor ekonomi utama, merangkumi produktiviti mengikut masa serta pekerja.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPP

Statistik Perkhidmatan

Prestasi suku tahunan subsektor perkhidmatan, merangkumi nilai jualan, bilangan pekerja, serta gaji dan upah.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPP

Perdagangan Borong dan Runcit

Prestasi bulanan perdagangan borong dan runcit, termasukan prestasi jualan kenderaan bermotor.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPPIB

Statistik Pembuatan

Prestasi bulanan bagi subsektor pembuatan, merangkumi nilai jualan, bilangan pekerja, serta gaji dan upah.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPPIB

Pengeluaran Perindustrian

Prestasi pengeluaran perindustrian bulanan, merangkumi perlombongan, pembuatan, dan penjanaan elektrik.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPPIB

Statistik Pembinaan

Survelan suku tahunan projek pembinaan di sektor awam dan swasta.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BPE

Indeks Komposit

Indikator pelopor, serentak, dan susulan bagi ekonomi Malaysia.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

BIPD

Kadar Pertukaran Ringgit

Kadar pertukaran Ringgit berbanding mata wang 24 rakan dagang utama, termasuk Amerika Syarikat, China, UK, dan Singapura.

0 paparan

Klik untuk mengetahui lebih lanjut

jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2023 Data Terbuka Sektor Awam