Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Harga, Pendapatan & Perbelanjaan

Ekonomi

Harga Pengguna

Indeks Harga Pengguna (IHP) ialah sebuah terbitan bulanan oleh DOSM yang menunjukkan statistik kos pembelian 13 kumpulan utama barangan dan perkhidmatan, berpandukan kepada "Classification of Individual Consumption According to Purpose" (COICOP) terbitan United Nations. IHP Malaysia dikumpul berdasarkan harga yang dipantau secara bulanan (untuk semua barang) atau secara mingguan (untuk makanan mudah rosak). Sewa dikumpul setiap 3 bulan.

Kemaskini terakhir: 24 Jul 2024, 12:00

Kemaskini seterusnya: 22 Ogo 2024, 12:00

Rumusan inflasi di Malaysia

Data setakat Jun 2024

Siri masa di bawah menunjukkan trend inflasi; carta bar ini rumuskan data inflasi terkini secara sepintas lalu. Klik pada bar untuk mana-mana negeri untuk mendapatkan inflasi mengikut kategori!

Inflasi mengikut Negeri
Malaysia: Inflasi mengikut Kategori

Apakah trend IHP?

Data setakat Jun 2024

IHP mengukur perubahan peratus kos pembelian bagi 'bakul' tetap barangan dan perkhidmatan pada sesuatu tempoh masa yang ditetapkan, dengan merujuk kepada tahun asas (kini 2010). IHP teras tidak termasuk makanan segar yang harganya tidak menentu serta harga barangan kawalan oleh kerajaan. Carta di bawah menunjukkan trend keseluruhan IHP berserta 13 kumpulan utama barangan dan perkhidmatan yang dipantau oleh DOSM.

2011

2024

Pembina carta: Trend inflasi untuk barangan khusus

Data setakat Jun 2024

Siri masa yang dipaparkan di atas merumuskan inflasi di Malaysia secara keseluruhan. Namun, ia mungkin membantu sekiranya dapat melihat barangan yang khusus. Alat ini membolehkan anda menerokai data inflasi dengan terperinci.

  N/A

  N/A

  Rumusan terperinci inflasi di Malaysia

  Data setakat Jun 2024

  Siri masa yang dipaparkan di atas merumuskan inflasi di Malaysia secara keseluruhan. Namun, ia mungkin membantu sekiranya dapat melihat barangan yang khusus. Alat ini membolehkan anda menerokai data inflasi dengan terperinci.

   2022

   2022

   Visualisasi geografi harga terpilih (mengikut daerah)

   Data setakat Jun 2024
   jata negara

   Jabatan Perangkaan Malaysia

   © 2024 Data Terbuka Sektor Awam