Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Harga, Pendapatan & Perbelanjaan

Isi Rumah

Pendapatan & Perbelanjaan Isi Rumah

Walaupun seseorang itu bergaji sebagai individu, dia hidup secara berumahtangga. Oleh itu, terdapat pelbagai bidang polisi yang memerlukan seorang penggubal dasar untuk memahami pendapatan isi rumah berbanding pendapatan individu. Bagi membolehkan analisa ini, kami melaksanakan Survei Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah dua kali dalam mana-mana tempoh 5 tahun. Papan pemuka ini memaparkan sorotan survei terkini yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Kemaskini terakhir: 28 Jul 2023, 12:00

Bagaimanakah taburan petunjuk utama pendapatan dan perbelanjaan isi rumah?

Data setakat 31 Dis 2022, 23:59

Taburan ini adalah berdasarkan lokasi kediaman isi rumah. Sebagai contoh, pendapatan pasangan yang bekerja di Kuala Lumpur tetapi tinggal di Petaling akan dikira di bawah Petaling.

Kedudukan (16)

 • #1

  W.P. Putrajaya

  RM 13,473

 • #2

  W.P. Kuala Lumpur

  RM 13,325

 • #3

  Selangor

  RM 12,233

 • #4

  Johor

  RM 8,517

 • #5

  Pulau Pinang

  RM 8,267

 • #6

  W.P. Labuan

  RM 8,250

 • #7

  Melaka

  RM 8,057

 • #8

  Terengganu

  RM 7,248

 • #9

  Negeri Sembilan

  RM 6,788

 • #10

  Sarawak

  RM 6,457

 • #11

  Sabah

  RM 6,171

 • #12

  Perak

  RM 5,779

 • #13

  Pahang

  RM 5,777

 • #14

  Perlis

  RM 5,664

 • #15

  Kedah

  RM 5,550

 • #16

  Kelantan

  RM 4,885

Apakah tren petunjuk utama pendapatan isi rumah?

Data setakat 31 Dis 2022, 23:59

1970

2022

jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2024 Data Terbuka Sektor Awam