Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Perkhidmatan

Ekonomi

Perdagangan Borong dan Runcit

Papan pemuka ini memaparkan prestasi perdagangan borong dan runcit (termasuk perdagangan kenderaan bermotor) di Malaysia. Data ini merupakan terbitan bulanan DOSM dan menggunakan pengelasan industri berdasarkan Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia (MSIC) 2008, Versi 1.0., yang berasaskan kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4 terbitan United Nations Statistics Division.

Kemaskini terakhir: 09 Nov 2023, 12:00

Apakah tren perdagangan borong dan runcit?

Data setakat Sep 2023

2019

2023

jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2023 Data Terbuka Sektor Awam