Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Perkhidmatan

Ekonomi

Perdagangan Borong dan Runcit

Papan pemuka ini memaparkan prestasi perdagangan borong dan runcit (termasuk perdagangan kenderaan bermotor) di Malaysia. Data ini merupakan terbitan bulanan DOSM dan menggunakan pengelasan industri berdasarkan Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia (MSIC) 2008, Versi 1.0., yang berasaskan kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4 terbitan United Nations Statistics Division.

Kemaskini terakhir: 09 Mei 2024, 12:00

Kemaskini seterusnya: 11 Jun 2024, 12:00

Apakah tren perdagangan borong dan runcit?

Data setakat Mac 2024

2019

2024

jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2024 Data Terbuka Sektor Awam