Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Akaun Nasional

Ekonomi

Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK)

Keadaan ekonomi adalah persoalan teras bagi mana-mana negara atau kerajaan. Anggaran Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) setiap suku tahun menggambarkan nilai yang dicipta oleh ekonomi Malaysia, dengan pecahan tersedia mengikut sektor ekonomi dan kategori perbelanjaan. Ia merupakan keluaran data utama yang dipantau oleh penggubal dasar, sektor swasta dan komuniti antarabangsa untuk mengukur prestasi ekonomi Malaysia.

Kemaskini terakhir: 17 Nov 2023, 12:00

Apakah tren KDNK?

Data setakat ST3 2023

2016

2023

KDNK mengikut jenis aktiviti ekonomi

Data setakat ST3 2023

KDNK mengikut jenis perbelanjaan

Data setakat ST3 2023
jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2023 Data Terbuka Sektor Awam