Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Akaun Negara

Ekonomi

Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK)

Keadaan ekonomi adalah persoalan teras bagi mana-mana negara atau kerajaan. Anggaran Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) setiap suku tahun menggambarkan nilai yang dicipta oleh ekonomi Malaysia, dengan pecahan tersedia mengikut sektor ekonomi dan kategori perbelanjaan. Ia merupakan keluaran data utama yang dipantau oleh penggubal dasar, sektor swasta dan komuniti antarabangsa untuk mengukur prestasi ekonomi Malaysia.

Kemaskini terakhir: 17 Mei 2024, 12:00

Kemaskini seterusnya: 16 Ogo 2024, 12:00

Apakah tren KDNK?

Data setakat ST1 2024

2016

2024

KDNK mengikut jenis aktiviti ekonomi

Data setakat ST1 2024

KDNK mengikut jenis perbelanjaan

Data setakat ST1 2024
jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2024 Data Terbuka Sektor Awam