Produk data terbuka oleh

Biro Statistik Buruh Malaysia

Ekonomi

Pasaran Buruh

Data daripada Laporan Tenaga Buruh bulanan, yang membentangkan statistik tenaga buruh, pekerjaan dan pengangguran yang diperoleh daripada Tinjauan Tenaga Buruh (LFS)

Kemaskini terakhir: 10 Mei 2024, 12:00

Kemaskini seterusnya: 10 Jun 2024, 12:00

Apakah tren pengangguran?

Data setakat Mac 2024

Individu yang menganggur adalah individu yang tidak bekerja semasa tempoh survei dilaksanakan, tetapi sudi bekerja dan sedang mencari pekerjaan.

2010

2024

Apakah tren penunjuk pasaran buruh lain?

Data setakat Mac 2024
jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2024 Data Terbuka Sektor Awam