Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Penduduk & Demografi

Demografi

Jangkaan Hayat

Usaha perangkaan populasi Malaysia adalah cerucuk kepada segala kerja kami di DOSM. Ini bukan sahaja merangkumi persoalan tentang berapa ramai penduduk yang menetap di Malaysia, tetapi juga berapa lama mereka hidup, atau apa yang ditermakan sebagai 'jangkaan hayat'. Ia adalah indikator sosial yang penting, bukan sahaja untuk pembuat dasar, tetapi juga untuk individu - untuk merancang kewangan persaraan dengan tepat, sudah semestinya lebih baik sekiranya mengetahui data tentang jangkaan hayat bagi kumpulan demografi anda! Papan pemuka ini merumuskan tren jangkaan hayat sejak tahun 1957, dengan pecahan mengikut negeri dan kumpulan demografi.

Kemaskini terakhir: 26 Sep 2023, 12:00

Kemaskini seterusnya: 30 Sep 2024, 12:00

Bagaimana tren jangkaanan hayat ketika lahir?

Data setakat 2023

Angka-angka ini menunjukkan anggaran umur yang akan dicapai oleh seorang bayi yang baru dilahirkan dalam tahun rujukan.

1957

2023

Ringkasan jangkaan hayat mengikut jantina dan kumpulan etnik

Data setakat 2023

Bagaimanakah perbezaan jangkaan hayat mengikut negeri?

Data setakat 2023

Statistik ini dihasilkan berdasarkan lokasi kediaman individu. Contohnya, jangkaan hayat individu yang bekerja di Kuala Lumpur tetapi tinggal di Selangor akan dikira bawah Selangor.

Kedudukan (17)

 • #1

  Selangor

  78.1

 • #2

  W.P. Kuala Lumpur

  76.5

 • #3

  W.P. Labuan

  76.1

 • #4

  W.P. Putrajaya

  75.3

 • #5

  Sarawak

  74.9

 • #6

  Malaysia

  74.8

 • #7

  Johor

  74.6

 • #8

  Pulau Pinang

  74.4

 • #9

  Sabah

  74.1

 • #10

  Melaka

  73.8

 • #11

  Negeri Sembilan

  73.7

 • #12

  Perak

  73.3

 • #13

  Kedah

  72.7

 • #14

  Pahang

  72.6

 • #15

  Kelantan

  72.0

 • #16

  Perlis

  71.4

 • #17

  Terengganu

  71.2

jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2024 Data Terbuka Sektor Awam