Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Tenaga Manusia & Sosial

Demografi

Kesejahteraan Rakyat

Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia diterbitkan secara tahunan untuk mengukur tahap kesejahteraan rakyat Malaysia daripada perspektif ekonomi dan sosial. Ia merumuskan perangkaan ekonomi dan sosial secara holistik, dengan 5 komponen ekonomi dan 9 komponen sosial. Papan pemuka ini memaparkan indeks kesejahteraan rakyat Malaysia dari tahun 2000 sehingga kini.

Kemaskini terakhir: 24 Okt 2023, 23:59

Bagaimana arah aliran indeks kesejahteraan Malaysia?

Data setakat 2021

2001

2021

Pembahagian indeks kesejahteraan ekonomi

Data setakat 2021

Pembahagian indeks kesejahteraan sosial

Data setakat 2021
jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2024 Data Terbuka Sektor Awam