Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Perdagangan Antarabangsa

Perdagangan

Statistik Perdagangan Luaran

Negara-negara dengan populasi besar mempunyai kelebihan pasar domestik yang besar untuk menyokong pertumbuhan dan perluasan mereka. Sebagai sebuah ekonomi kecil, Malaysia tidak mempunyai lux ini, dan harus memanfaatkan sepenuhnya perdagangan antarabangsa. Oleh itu, adalah sangat penting bagi pembuat dasar untuk memantau data perdagangan luaran, yang merupakan pendorong ekonomi utama bagi Malaysia. Papan pemuka ini merangkumi petunjuk ekonomi perdagangan penting, dan pada masa akan datang, akan diperluaskan untuk membolehkan anda menganalisis hubungan perdagangan Malaysia dengan mana-mana negara di dunia!

Kemaskini terakhir: 20 Jun 2024, 12:00

Kemaskini seterusnya: 28 Jun 2024, 12:00

Bagaimana tren baki perdagangan Malaysia?

Data setakat Mei 2024

Baki perdagangan diperolehi dengan mengurangkan nilai import daripada nilai eksport. Nilai positif menunjukkan surplus perdagangan, manakala nilai negatif menunjukkan defisit perdagangan.

2016

2024

Pemecahan terperinci indeks perdagangan luaran utama mengikut bahagian komoditi SITC

Data setakat Apr 2024

2016

2024

jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2024 Data Terbuka Sektor Awam