Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Pengeluaran Industri & Binaan

Ekonomi

Pengeluaran Perindustrian

Papan pemuka ini memaparkan prestasi pengeluaran perindustrian di Malaysia yang terdiri daripada sektor pengeluaran perlombongan, pembuatan, dan elektrik. Data ini merupakan terbitan bulanan DOSM dan menggunakan pengelasan industri berdasarkan Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia (MSIC) 2008, Versi 1.0., yang berasaskan kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4 terbitan United Nations Statistics Division.

Kemaskini terakhir: 10 Mei 2024, 12:00

Kemaskini seterusnya: 10 Jun 2024, 12:00

Apakah tren pengeluaran perindustrian?

Data setakat Mac 2024

2016

2024

Butiran subsektor utama pembuatan

Data setakat Mac 2024
jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2024 Data Terbuka Sektor Awam