Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Pengeluaran Industri & Binaan

Ekonomi

Pengeluaran Perindustrian

Papan pemuka ini memaparkan prestasi pengeluaran perindustrian di Malaysia yang terdiri daripada sektor pengeluaran perlombongan, pembuatan, dan elektrik. Data ini merupakan terbitan bulanan DOSM dan menggunakan pengelasan industri berdasarkan Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia (MSIC) 2008, Versi 1.0., yang berasaskan kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4 terbitan United Nations Statistics Division.

Kemaskini terakhir: 11 Sep 2023, 12:00

Apakah tren pengeluaran perindustrian?

Data setakat 31 Jul 2023, 23:59

2016

2023

Butiran subsektor utama pembuatan

Data setakat 31 Jul 2023, 23:59
jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2023 Data Terbuka Sektor Awam