Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Imbangan Pembayaran

Akaun Kebangsaan

Perimbangan Pembayaran

Setiap negara berdagang dengan negara lain, namun pada magnitud yang berbeza-beza. Perdagangan dan kewangan antarabangsa adalah sangat penting bagi Malaysia agar kita dapat mengakses dan memanfaatkan permintaan di pasaran global. Dengan merekodkan semua transaksi antarabangsa Malaysia, Imbangan Pembayaran (Balance of Payments) menunjukkan bagaimana aliran sumber antara Malaysia dan negara-negara lain. Ia merupakan salah satu daripada 3 akaun nasional utama yang menggambarkan prestasi ekonomi Malaysia secara luas, bersama Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dan Kedudukan Pelaburan Antarabangsa (KPA) kita.

Kemaskini terakhir: 16 Feb 2024, 12:00

Kemaskini seterusnya: 17 Mei 2024, 12:00

Apakah keadaan semasa Perimbangan Pembayaran (PP) Malaysia?

Data setakat ST4 2023

Angka bersih dihasilkan dengan mengurangkan liabiliti daripada aset. Nombor positif menunjukkan aset bersih, manakala nombor negatif menunjukkan liabiliti bersih.

RM juta
ST4 2022ST1 2023ST2 2023ST3 2023ST4 2023
Akaun Semasa27,5104,2819,1119,136253
Perdagangan Barang57,72239,87729,48232,68730,842
Perdagangan Perkhidmatan(12,149)(12,831)(11,287)(10,324)(7,433)
Pendapatan Utama(11,563)(16,910)(6,290)(10,989)(20,861)
Pendapatan Sekunder(6,500)(5,855)(2,795)(2,237)(2,294)
Akaun Modal (66)(83)(21)(21)(121)
Aset Bukan Kewangan yang Tidak Dihasilkan(23)(42)713(103)
Pemindahan Modal(43)(41)(28)(34)(19)
Akaun Kewangan(1,114)(2,357)(11,573)14,905(19,912)
Pelaburan Langsung(9,311)10,908(4,892)(6,121)4,709
Pelaburan Portfolio(26,661)(33,297)8,132(14,101)(6,412)
Derivatif(1,730)(914)329492(3,786)
Pelaburan Lain36,58720,946(15,142)34,634(14,424)
Aset Simpanan(22,492)5,72112,391(7,695)10,195
Hak Pengeluaran Khas419(485)(1,130)6868
Kedudukan Rizab IMF(134)(228)(274)176275
Emas & Pertukaran Asing(22,778)6,43513,795(7,939)9,852
Kesilapan dan Pengeluaran Bersih(3,837)(7,563)(9,908)(16,324)9,585
Perimbangan Pembayaran00000

2011

2023

jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2024 Data Terbuka Sektor Awam