Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Imbangan Pembayaran

Akaun Kebangsaan

Perimbangan Pembayaran

Setiap negara berdagang dengan negara lain, namun pada magnitud yang berbeza-beza. Perdagangan dan kewangan antarabangsa adalah sangat penting bagi Malaysia agar kita dapat mengakses dan memanfaatkan permintaan di pasaran global. Dengan merekodkan semua transaksi antarabangsa Malaysia, Imbangan Pembayaran (Balance of Payments) menunjukkan bagaimana aliran sumber antara Malaysia dan negara-negara lain. Ia merupakan salah satu daripada 3 akaun nasional utama yang menggambarkan prestasi ekonomi Malaysia secara luas, bersama Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dan Kedudukan Pelaburan Antarabangsa (KPA) kita.

Kemaskini terakhir: 17 Mei 2024, 12:00

Kemaskini seterusnya: 16 Ogo 2024, 12:00

Apakah keadaan semasa Perimbangan Pembayaran (PP) Malaysia?

Data setakat ST1 2024

Angka bersih dihasilkan dengan mengurangkan liabiliti daripada aset. Nombor positif menunjukkan aset bersih, manakala nombor negatif menunjukkan liabiliti bersih.

RM juta
ST1 2023ST2 2023ST3 2023ST4 2023ST1 2024
Akaun Semasa4,2819,1119,13625316,195
Perdagangan Barang42,50829,23433,60130,81432,003
Perdagangan Perkhidmatan(13,469)(11,811)(10,524)(7,394)(7,281)
Pendapatan Utama(12,826)(6,867)(12,884)(20,345)(8,835)
Pendapatan Sekunder(5,456)(2,241)(1,977)(2,161)308
Akaun Modal (74)(20)(21)(146)1
Aset Bukan Kewangan yang Tidak Dihasilkan(33)713(128)(17)
Pemindahan Modal(41)(27)(34)(18)17
Akaun Kewangan(5,184)(7,998)17,837(20,114)(18,735)
Pelaburan Langsung2,888(5,165)(3,124)5,220(6,036)
Pelaburan Portfolio(29,808)12,894(13,423)(6,018)(23,733)
Derivatif(914)329492(3,786)1,228
Pelaburan Lain22,649(16,057)33,892(15,531)9,806
Aset Simpanan5,72112,391(7,695)10,083(8,715)
Hak Pengeluaran Khas(485)(1,130)6868(454)
Kedudukan Rizab IMF(228)(274)176275(101)
Emas & Pertukaran Asing6,43513,795(7,939)9,740(8,160)
Kesilapan dan Pengeluaran Bersih(11,220)(12,688)(18,337)9,26411,254
Perimbangan Pembayaran00000

2011

2024

jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2024 Data Terbuka Sektor Awam