Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Imbangan Pembayaran

Akaun Kebangsaan

Perimbangan Pembayaran

Setiap negara berdagang dengan negara lain, namun pada magnitud yang berbeza-beza. Perdagangan dan kewangan antarabangsa adalah sangat penting bagi Malaysia agar kita dapat mengakses dan memanfaatkan permintaan di pasaran global. Dengan merekodkan semua transaksi antarabangsa Malaysia, Imbangan Pembayaran (Balance of Payments) menunjukkan bagaimana aliran sumber antara Malaysia dan negara-negara lain. Ia merupakan salah satu daripada 3 akaun nasional utama yang menggambarkan prestasi ekonomi Malaysia secara luas, bersama Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dan Kedudukan Pelaburan Antarabangsa (KPA) kita.

Kemaskini terakhir: 18 Ogo 2023, 23:59

Apakah keadaan semasa Perimbangan Pembayaran (PP) Malaysia?

Data setakat 30 Jun 2023, 23:59

Angka bersih dihasilkan dengan mengurangkan liabiliti daripada aset. Nombor positif menunjukkan aset bersih, manakala nombor negatif menunjukkan liabiliti bersih.

RM juta
ST2 2022ST3 2022ST4 2022ST1 2023ST2 2023
Akaun Semasa2,88718,98527,5104,2819,111
Perdagangan Barang36,87647,26057,72239,87729,482
Perdagangan Perkhidmatan(14,819)(11,174)(12,149)(12,831)(11,287)
Pendapatan Utama(16,247)(14,322)(11,563)(16,910)(6,290)
Pendapatan Sekunder(2,923)(2,779)(6,500)(5,855)(2,795)
Akaun Modal (77)(214)(66)(83)(21)
Aset Bukan Kewangan yang Tidak Dihasilkan(19)(162)(23)(42)7
Pemindahan Modal(58)(52)(43)(41)(28)
Akaun Kewangan(831)(17,462)(1,114)(2,357)(11,573)
Pelaburan Langsung3,631(939)(9,311)10,908(4,892)
Pelaburan Portfolio(15,444)462(26,661)(33,297)8,132
Derivatif(216)(440)(1,730)(914)329
Pelaburan Lain11,198(16,546)36,58720,946(15,142)
Aset Simpanan(4,911)(13,204)(22,492)5,72112,391
Hak Pengeluaran Khas(122)(413)419(485)(1,130)
Kedudukan Rizab IMF(15)(91)(134)(228)(274)
Emas & Pertukaran Asing(4,774)(12,700)(22,778)6,43513,795
Kesilapan dan Pengeluaran Bersih2,93211,896(3,837)(7,563)(9,908)
Perimbangan Pembayaran00000

2011

2023

jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2023 Data Terbuka Sektor Awam