Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Harga, Pendapatan & Perbelanjaan

Ekonomi

Harga Pengeluar

IHP memantau harga yang dikenakan ke atas pengguna, iaitu harga yang anda bayar semasa membeli barang dapur, perkakasan rumah serta barangan dan perkhidmatan lain. Akan tetapi, harga tersebut mungkin sudah terherot oleh cukai seperti SST, duti eksais, subsidi dan kos pengangkutan. Maka, untuk mendapatkan pandangan dari sudut lain terhadap harga barangan dalam ekonomi Malaysia, DOSM memantau harga yang diterima pengeluar untuk 1,063 item ketika tahap pertama pemerdagangan berlaku. Data ini diterbit dan dikenali sebagai Indeks Harga Pengeluar (IHPR).

Kemaskini terakhir: 27 Mac 2024, 12:00

Kemaskini seterusnya: 26 Apr 2024, 12:00

Apakah tren IHPR?

Data setakat Feb 2024

Carta di bawah menunjukkan tren keseluruhan IHPRT berserta 5 sektor pengeluaran.

2011

2024

jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2024 Data Terbuka Sektor Awam