Produk data terbuka oleh

Bahagian Perangkaan Penduduk & Demografi

Demografi

Populasi Penduduk Malaysia

Usaha perangkaan populasi Malaysia adalah cerucuk kepada segala kerja kami di DOSM. Hampir setiap agensi kerajaan bergantung kepada data penduduk yang kami hasilkan, sama ada untuk analisis, penggubalan dasar, ataupun pelaksanaan dasar kerajaan. Papan pemuka ini merumuskan tren kependudukan yang penting pada peringkat negara dan negeri.

Kemaskini terakhir: 01 Sep 2023, 23:59

Bagaimana tren populasi di Malaysia?

Data setakat 01 Sep 2023, 23:59

Angka populasi merangkumi warganegara dan bukan warganegara, tetapi tidak termasuk penduduk sementara.

  • Populasi
  • Pertumbuhan

1980

2022

Malaysia: Bagaimana tren statistik penting?

Data setakat 01 Sep 2023, 23:59

Kerana sifatnya yang menyeluruh, siri data ini memerlukan masa untuk dihasilkan. Data untuk tahun 2022 akan dikemaskini tidak lewat daripada Disember 2023.

  • Angka Sebenar
  • Kadar

2000

2021

jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2024 Data Terbuka Sektor Awam