Produk data terbuka oleh

Bahagian Integrasi & Pengurusan Data

Sektor Kewangan

Kadar Pertukaran Mata Wang

Malaysia adalah ekonomi yang kecil dan terbuka, ataupun dalam bahasa ekonomi,' small open economy. Aktivi import dan eksport adalah sangat penting untuk negara kita. Oleh itu, papan pemuka ini dihasilkan bagi memudahkan anda memantau prestasi ringgit di pasaran antarabangsa. Khususnya, ia bukan sahaja menggunakan data kadar pertukaran USD/MYR yang dikerap dipetik, tetapi memberikan gambaran yang menyeluruh tentang semua kadar pertukaran yang penting untuk Malaysia.

Kemaskini terakhir: 16 Jun 2024, 04:00

Kemaskini seterusnya: 17 Jun 2024, 04:00

Prestasi Ringgit berbanding rakan dagang Malaysia yang utama

Data setakat 15 Jun 2024, 23:59
% perubahan dalam tempoh 1 minggu

Apakah tren wang Ringgit?

Data setakat 15 Jun 2024, 23:59

Bagi memudahkan penerokaan secara visual, carta-carta dibawah diwarnakan mengikut prestasi Ringgit dalam tempoh masa yang dipilih. Warna hijau melambangkan peningkatan (appreciation), warna merah melambangkan penurunan (depreciation), manakala warna kelabu digunakan untuk melambangkan prestasi yang kekal ataupun berubah sedikit sahaja.

jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2024 Data Terbuka Sektor Awam