Produk data terbuka oleh

Bahagian Petunjuk Ekonomi

Ekonomi

Indeks Komposit

Papan pemuka ini memaparkan Penunjuk Ekonomi Malaysia (MEI) iaitu set indeks komposit yang diterbitkan secara bulanan oleh DOSM, dan merangkumi indikator Pelopor, Serentak, dan Susulan yang menggambarkan pergerakan ekonomi di Malaysia. Indeks tersebut dihasilkan berdasarkan garis panduan "2017 Handbook on Cycle Composite Indicators" yang disarankan oleh Eurostat.

Kemaskini terakhir: 23 Nov 2023, 12:00

Apakah tren Penunjuk Ekonomi Malaysia (MEI)?

Data setakat 30 Sep 2023, 23:59

Indeks Pelopor menunjukkan arah pergerakan ekonomi. Indeks Serentak menggambarkan keadaan ekonomi semasa. Indeks Susulan mengesahkan isyarat Indeks Pelopor dan Serentak.

1992

2023

Indeks Resapan: pandangan sudut lain Penunjuk Ekonomi Malaysia

Data setakat 30 Sep 2023, 23:59

Indeks Resapan ialah penunjuk penyebaran aktiviti ekonomi dari satu industri ke satu industri yang lain. Berdasarkan daripada 7 penunjuk Indeks Duluan dan 6 penunjuk Indeks Berkebetulan, indeks ini menggambarkan satu kenaikan atau kejatuhan siri indeks duluan atau berkebetulan dalam sesuatu jeda masa. Jika bilangan siri yang mengalami kejatuhan, maka indeks ini lebih tinggi daripada 50, dan sebaliknya.

jata negara

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2023 Data Terbuka Sektor Awam