OpenDOSM

Kawasanku

Kenali kawasan anda!

Adakah kawasanku lebih baik berbanding kawasan lain? Apakah ciri-ciri demografinya? Bagaimanakah keadaan tenaga buruhnya? Adakah kemudahan awam mencukupi? DOSM mempunyai misi untuk memastikan jawapan kepada persoalan sebegini di hujung jari rakyat. Menerusi kejayaan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 (MyCensus 2020), DOSM buat pertama kali dalam sejarah menerbitkan data populasi penduduk di peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri (DUN). Dashboard Kawasanku bertujuan untuk membolehkan rakyat, penggubal dasar dan komuniti antarabangsa menerokai set data tersebut.

Cari kawasanku:

Populasi Malaysia adalah sebanyak 32,447,385 penduduk. Apakah ciri-ciri populasi tersebut?

Data setakat MyCensus 2020

Perbandingan indikator penting antara Negeri.

Data setakat MyCensus 2020

Kurang daripada penengah

Median antara Negeri

Melebihi penengah

Nota: Julat bagi setiap pembolehubah tidak boleh dibandingkan secara mutlak.

A geographic visualisation of selected indicators

Data setakat 2020

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2023 Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)