OpenDOSM

Ekonomi

Harga Pengeluar

IHP memantau harga yang dikenakan ke atas pengguna, iaitu harga yang anda bayar semasa membeli barang dapur, perkakasan rumah serta barangan dan perkhidmatan lain. Akan tetapi, harga tersebut mungkin sudah terherot oleh cukai seperti SST, duti eksais, subsidi dan kos pengangkutan. Maka, untuk mendapatkan pandangan dari sudut lain terhadap harga barangan dalam ekonomi Malaysia, DOSM memantau harga yang diterima pengeluar untuk 1,063 item ketika tahap pertama pemerdagangan berlaku. Data ini diterbit dan dikenali sebagai Indeks Harga Pengeluar (IHPR).

Dikemaskini pada 30 Mac 2023, 06:11

Apakah tren IHPR?

Data setakat 28 Feb 2023, 23:59

Carta di bawah menunjukkan trend keseluruhan IHPRT berserta 5 sektor pengeluaran.

Jan 2011Feb 2023

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2023 Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)