OpenDOSM

Akaun Kebangsaan

Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK)

Keadaan ekonomi adalah persoalan teras bagi mana-mana negara atau kerajaan. Anggaran Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) setiap suku tahun menggambarkan nilai yang dicipta oleh ekonomi Malaysia, dengan pecahan tersedia mengikut sektor ekonomi dan kategori perbelanjaan. Ia merupakan keluaran data utama yang dipantau oleh penggubal dasar, sektor swasta dan komuniti antarabangsa untuk mengukur prestasi ekonomi Malaysia.

Dikemaskini pada 30 Mac 2023, 04:59

Apakah tren KDNK?

Data setakat 31 Dis 2022, 23:59
1Q 20164Q 2022

KDNK mengikut jenis aktiviti ekonomi

Data setakat 31 Dis 2022, 23:59

KDNK mengikut jenis perbelanjaan

Data setakat 31 Dis 2022, 23:59

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2023 Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)