OpenDOSM

Sosial

Penagihan Dadah

Setiap tahun, DOSM bekerjasama dengan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) untuk menerbitkan statistik berkenaan penagihan dadah yang merupakan sebahagian daripada penerbitan statistik jenayah tahunan. Papan pemuka ini memaparkan data penagihan dadah pada peringkat negeri dan kebangsaan. Ia bertujuan untuk meneliti trend penagihan dadah yang dipecahkan mengikut demografik dengan tujuan membantu meningkatkan kesedaran dan pemahaman awam terhadap masalah dadah di Malaysia.

Dikemaskini pada 30 Mac 2023, 07:46

Apakah perubahan penagihan dadah di Perlis?

Data setakat 25 Nov 2022, 23:59

Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menjadi agensi peneraju membanteras penyalahgunaan dadah dan substan di Malaysia. Data berikut berasal dari data yang dikumpul daripada data pusat rawatan dan rehabilitasi di bawah pengendalian AADK.

Butiran penagihan dadah di Perlis

Data setakat 25 Nov 2022, 23:59

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2023 Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)