OpenDOSM

Ekonomi

Harga Pengguna

Indeks Harga Pengguna (IHP) ialah sebuah terbitan bulanan oleh DOSM yang menunjukkan statistik kos pembelian 12 kumpulan utama barangan dan perkhidmatan, berpandukan kepada "Classification of Individual Consumption According to Purpose" (COICOP) terbitan United Nations. IHP Malaysia dikumpul berdasarkan harga yang dipantau secara bulanan (untuk semua barang) atau secara mingguan (untuk makanan mudah rosak). Sewa dikumpul setiap 3 bulan.

Dikemaskini pada 30 Mac 2023, 06:11

Rumusan inflasi di Malaysia

Data setakat 28 Feb 2023, 23:59

Siri masa di bawah menunjukkan tren inflasi; carta bar ini rumuskan data inflasi terkini secara sepintas lalu. Klik pada bar untuk mana-mana negeri untuk mendapatkan inflasi mengikut kategori!

Inflasi mengikut Negeri
Malaysia: Inflasi mengikut Kategori

Apakah tren IHP?

Data setakat 28 Feb 2023, 23:59

IHP mengukur perubahan peratus kos pembelian bagi “bakul” tetap barangan dan perkhidmatan pada sesuatu tempoh masa yang ditetapkan, dengan merujuk kepada tahun asas (kini 2010). IHP teras tidak termasuk makanan segar yang harganya tidak menentu serta harga barangan kawalan oleh kerajaan. Carta di bawah menunjukkan trend keseluruhan IHP berserta 12 kumpulan utama barangan dan perkhidmatan yang dipantau oleh DOSM.

Jan 2011Feb 2023

Pembina carta: Tren inflasi untuk barangan khusus

Data setakat 28 Feb 2023, 23:59

Siri masa yang dipaparkan di atas merumuskan inflasi di Malaysia secara keseluruhan. Namun, ia mungkin membantu sekiranya dapat melihat barangan yang khusus. Alat ini membolehkan anda menerokai data inflasi dengan terperinci.

N/A

Rumusan terperinci inflasi di Malaysia

Data setakat 28 Feb 2023, 23:59

Siri masa yang dipaparkan di atas merumuskan inflasi di Malaysia secara keseluruhan. Namun, ia mungkin membantu sekiranya dapat melihat barangan yang khusus. Alat ini membolehkan anda menerokai data inflasi dengan terperinci.

Jul 2022

Visualisasi geografi harga terpilih (mengikut daerah)

Data setakat 28 Feb 2023, 23:59

Jabatan Perangkaan Malaysia

© 2023 Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)